Zorgverzekeringskantoor Bonaire zoekt meer ziekenhuizen in Colombia

Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire is op zoek naar meer ziekenhuizen in Colombia voor de medische uitzendingen. Hiermee prbeert het ZVK de lange wachtttijden in Colombia te verminderen.
Het kantoor krijgt klachten binnen over de dienstverlening van de Colombiaanse zorgverzekeraar Coomeva, die afspraken met specialisten moet regelen.

Sommige patiënten verblijven weken tot maanden in Colombia omdat zij moeten wachten op de medische behandelingen. De lange wachttijden hebben te maken met de ziekenhuizen die de patiënten behandelen. Er zijn heel veel mensen die geholpen moeten worden. Niet alleen van Bonaire, maar van heel het Caribisch Gebied en ook van Colombia. De oplossing voor de lange wachttijden is nog niet in zicht. is het ZVK bezig om contacten te leggen met meer ziekenhuizen.

Bron: Caribisch Netwerk, Zoektocht naar meer Colombiaanse ziekenhuizen BES-patiënten, door Belkis Osepa, 20 septmeber 2013

post banner